VR Vetandets värld 20090903

19 min
Rapport från Interact2009 (Uppsala 24-28 aug), internationell forskarkonferens i ämnet människa-dator-interaktion (MDI); Suzanne Tak, Univ. of Canterbury, New Zeeland; Kristina Höök, Jan Gulliksen, båda prof i MDI Stockholm/Uppsala; Amy Karlson, Microsoft Research; Morten Fjeld, prof Chalmers; Jacob Bardram, prof IT-univ Köpenhamn.