Här undersöks sjöars nyanser av brunt

19 min
Vattnet i många sjöar har blivit brunare de senaste decennierna. Forskare studerar nu vad det kan få för effekter. För att få mer uppgifter om sjöarnas brunhet har de också fått hjälp av skolelever.

Högstadieelever från Thunmanskolan i Knivsta berättar att de har uppskattat sjön Valloxens färg, mätt temperaturer, vattendjup, pH-värde och skickat in vattenprover till forskarna. Nästan 250 skolklasser i Sverige har deltagit i projektet.

Gesa Weyhenmeyer, som är professor vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, berättar att elevernas mätningar och prover kan ge värdefull kompletterande information till forskningen.

Hon är intresserad av att ta reda på mer om hur olika sorts molekyler av humusämnen påverkar sådant som dricksvattenkvalitet och förekomst av fisk. Humusämnen är de molekyler som blir kvar efter nedbrytning av växtdelar och annat dött material, och är det som färgar vattnet brunt.

I programmet medverkar Sebastian Ekman, klass 7B Thunmanskolan, Anders Danielsson, klass 7B, Lisa Giswaswa, 7B och Linnea Gustafsson, elev i klass 7B Thunmanskolan, Gesa Weyhenmeyer, professor på Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet samt Anna Nydahl, doktorand på Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.