Kulturnytt: Konstvärldens stöd för Utøya-monumentet, Husbykravallerna i konst, dokumentär om Anthony Weiner

Här finns inget ljud
Debattartikel av tunga namn inom konstvärldens stödjer Utøyaminnesmärket, dokumentären om Anthony Weiner, konst som sätter Husbykravallerna i ett sammahang, misstron mot media göds av ny teknik