Bildningsbyrån - normkritik: Separatism

Här finns inget ljud
Vem väljer hen att vända sig till vid utsatthet? Vi talar om behovet av separatistiska sammanslutningar för att stärka den egna positionen och hitta strategier för att bemöta förtryck. UR.