- nyheter på ett enklare sätt

5:00 min
Måndagens Klartext handlar om att det kan ta längre tid att få hjälp av SOS alarm, sen företaget gjorde om sitt sätt att jobba. Vi berättar också om att regeringen vill att man själv ska kunna få bestämma vem som ska bli ens gode man. Dessutom får vi höra om de el-cyklar som en del kommuner skaffar till LSS-och demensboenden.