"Hur ska jag fråga föräldrarna om snapchat?"

1:16 min
Fråga 363. En anonym vill skaffa Snapchat men vet inte hur hen ska fråga sina föräldrar. Maja Hamskär svarar.