Tinande permafrost sänker Alaska

19 min
Permafrosten tinar snabbare än vad forskarna räknat med. I Alaska får det, förutom risken för att metangas frigörs ur marken, stora konsekvenser i landskapet.

Vid University of Alaska Fairbanks studerar den svenska hydrologen Anna Liljedahl hur stora kilar av is i marken smälter och skapar håligheter i det arktiska landskapet. På sikt riskerar permafrostens tinande i kombination med stigande havsnivåer sätta stora delar av norra Alaska under vatten.

På samma universitet arbetar glaciologen Regine Hock som berättar om de märkliga tidvattenglaciärerna i södra Alaska som har sitt alldeles egna liv.