Nyheter från Vetenskapsradion

4:58 min
Forskningen har nu hittat bevis för vilka åtgärder som är effektiva för att förebygga självmord men än har de inte genomförts helt och hållet i Sverige. Genetiska analyser på gamla patientprover visar hur den tidiga smittspridningen av hivviruset gick till i USA. För första gången finns det nu bilder på hur ett stjärnsystem med flera stjärnor kan bildas.