VR Vetandets värld 20090803

20 min
Musslor som reningsverk i Östersjön. Red: Ulrika Hjalmarsson. Repris från juni 2009.