95: “Är ’Familjen först’ ett kortspel eller en kult?”

53 min
Tiggeriet som kommunal valfråga, internationella opinionsundersökningar som pekar fel och KD:s treprocentspärr.

Stockholmarna vill förbjuda tiggeri - kommer det bli den hetaste kommunala valfrågan 2018? 

Nu sällar sig Island till opinionsmissarna - från Israel till Storbritannien - varför missar mätarna högern?

KD:s magiska treprocentspärr - kommer “Familjen först” att rädda dom?

Med Henrik Torehammar, Fredrik Furtenbach och Annie Reuterskiöld.