P1 Språkbiten 20090731

8:46 min
Språkbiten med frågor ur programmet Språket Innehåll: - varför heter det ’var är klockan’ och ’hur mycket är klockan’? - klockna fortar sig och saktar sig - sakta mak och snabba mak