VR Vetandets värld 20090731

19 min
Vetandets värld om hur Östersjön silas på mikroorganismer och dess gener. Genetikern Craig Venters team har den här veckan avslutat insamlingen. Han hoppas att mikroorganismerna ska leda fram till upptäckter av nya bränslen. Nu väntar jobb för datorerna innan miljontals nya gener från Östersjön kan kartläggas. Redaktör Annika Östman.