Påven Franciskus besöker Lund - historisk gudstjänst för katoliker och lutheraner

Här finns inget ljud
Från konflikt till gemenskap. Tillsammans i hoppet. Reformationens 500-årsminne uppmärksammas i en ekumenisk gudstjänst. Påven Franciskus talar. Kommenteras av Karin Malmsten och Christopher Meakin.

Påvens besök i Lund sänds i kl. 14.28 – 15.00 i P1.
Hela gudstjänsten sänds på Sveriges Radios web och som extrasändning i Sveriges radios app kl. 14.28 – kl 16.00.
Här har du instruktion för hur du kan lyssna på HELA som extrasändning i din mobil. Förbered dig genom att ladda hem Sveriges Radio Play.

Det historiska besöket av påve Franciskus i Lunds domkyrka görs med anledning av att katoliker och lutheraner tillsammans uppmärksammar 500-årsminnet av reformationen.

Vatikanen och Lutherska världsförbundet uppmärksammar tillsammans början av reformationens 500-årsminne i Lunds domkyrka. Den 31 oktober 2016, på 499-årsdagen, inleds firandet av Reformationsåret.

Det är det första påvebesöket i Sverige sedan Johannes Paulus II var här 1989.

Mötet i Lund springer ur en flera decennier lång dialogprocess. En milstolpe i den processen är dokumentet Från konflikt till gemenskap från 2013. Där uttrycker lutheraner och katoliker sorg och ånger över den smärta som man har tillfogat varandra, men också tacksamhet över de teologiska insikter som båda parter bidragit med. Samtidigt betonas det gemensamma ansvaret att berätta om kristen tro, inte minst genom arbete för rättvisa och fred.

Det är i den andan som ledare från Katolska kyrkan och Lutherska världsförbundet, LVF, möts i Lund för att för första gången någonsin tillsammans uppmärksamma reformationen. Gudstjänsten har en liturgi särskilt framtagen för detta tillfälle.

... ett framsteg i kyrkornas arbete.

– Jag är mycket glad över att påven kommer till Lund och att Romersk-katolska kyrkan tillsammans med Lutherska världsförbundet inbjuder till detta exceptionella möte. Det är ett framsteg i kyrkornas arbete. I en tid av stora globala utmaningar har vi ett gemensamt uppdrag att förkunna evangelium i ord och handling, säger Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén.

Hoppas att detta möte får oss att se framåt.

– Som före detta lundabo är jag glad att detta viktiga ekumeniska möte äger rum just där. En gång var Lund ett katolskt centrum i Nordeuropa och just nu är den ekumeniska situationen i vår del av världen unik och intressant. Hoppas att detta möte får oss att se framåt, så att vi gemensamt kan vittna om Jesus Kristus och hans evangelium i vår sekulariserade miljö, säger Anders Arborelius, biskop i Katolska kyrkan i Sverige.

Till mötet kommer, förutom påven Franciskus, bland andra kardinal Kurt Koch, Vatikanens ansvarige för ekumeniska relationer, Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska världsförbundet och biskop Munib Younan, ordförande i Lutherska världsförbundet .

Att just Lund valts som plats för mötet har flera orsaker. Det var där som Lutherska världsförbundet bildades 1947 och förbundet firar alltså 70-årsjubileum 2017. Lund ligger också i "det lutherska Skandinavien", som på många sätt präglats av reformationen. 

På plats finns bland andra påven, kungen och drottningen, en patriark, två kardinaler, en statsminister, två rabbiner, åtta ärkebiskopar, två imamer, en utrikesminister, ett statsråd och fyrtioen biskopar i Lunds domkyrka vid den historiska gudstjänsten i domkyrkan på måndag.

De internationella gästerna kommer från ett femtiotal olika länder och i gudstjänsten talas på många olika språk.

Deltagarna i gudstjänsten representerar en lång rad kristna samfund. Utöver lutheraner och katoliker finns representanter för islam, judendomen och buddhismen.

Det har tagit en grupp två och ett halvt år att förbereda gudstjänstens innehåll.

Texter

1 Kor. 12:26
Joh. 15:1-5

Medverkande

Talare
Påve Franciskus I
Biskop Dr Munib A. Younan, ordf. för Lutherska Världsförbundet (LVF)
Rev. Dr Martin Junge, generalsekreterare för Lutherska Världsförbundet (LVF)
Kardinal Kurt Koch, ordf. för det påvliga rådet för främjande av kristen enhet.
Ärkebiskop Antje Jackelén
Biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift
Dr Susan Wood, USA, Vatikanens dialogkommitté, professor i teologi
Fedou SJ, Frankrike, Vatikanens dialogkommitté, jesuit och teologiprofessor,
Dominikansyster Madeleine Fredell, Stockholm
Dr. Eva-Maria Faber, Schweiz, Vatikanens dialogkommitté, professor i teologi.
Angelo Maffeis, Italien, Vatikanens dialogkommitté, professor i teologi
Biskop Eun-hae Kwon, Korea, vice ordf. i Lutherska världsförbundet med ansvar för Asien
Biskop Frank July, Tyskland, vice ordf. i Lutherska världsförbundet med ansvar för Central- och Västeuropa
Biskop Dr Gloria Rojas Vargas, Chile, vice ordf. i Lutherska världsförbundet med ansvar för Sydamerika och Karibien
Biskop Tamás Fabiny, Ungern, vice ordf. i Lutherska världsförbundet med ansvar för Östeuropa
Biskop Alex Malasusa, Tanzania, vice ordf. i Lutherska världsförbundet med ansvar för Afrika
Susan Johnson, motsvarande ärkebiskop i Kanada, vice ordf. i Lutherska världsförbundet med ansvar för Nordamerika
Helga Haugland Byfuglien, Norge, vice ordf. i Lutherska världsförbundet med ansvar för Norden.

Körer
Korinterna
St. Thomas kör
Katedralkören, Lund
Ekumenisk kör, Lund och Malmö
Ekumenisk barnkör, Lund och Malmö 

Körledare
Maria Green
Kerstin Larsson
Eva Kunda Neidek
Stina Wennberg
Stefan Ekblad 

Försångare Syriskt kyrie, Daniel Åberg
Ulf Samuelsson och Alexander Lundberg, orgel

Musiker
Hedda Heiskanen
Severin Labe
Francois Nanou
Juanjo Passo
Per Tidestrand

Gudstjänsten kommenteras
Gudstjänster i radio brukar inte kommenteras, utan sändas direkt från kyrkorummet utan kommentarer. Denna gången har Sveriges Radio valt att kommentera för att kunna beskriva vad som händer i domkyrkan och därför att den inte är på svenska utan innehållet sammanfattas och översätts.
Besöket i Lunds domkyrka kommenteras av Karin Malmsten P1 Livsåskådning, som i över 20 år direktsänt gudstjänster i radio, samt  prästen Christopher Meakin, som är kyrkoherde i Ljungby. Dessförinnan, 2008-2016, var han ekumenikchef på kyrkokansliet i Uppsala med ansvar där för Svenska kyrkans relationer till andra kyrkor både i Sverige och internationellt samt engagemanget i olika ekumeniska organisationer. Dessförinnan arbetade han som domkyrkokaplan i Växjö. Han disputerade 1995 på en avhandling om en pionjär inom katolsk ekumenik, fransmannen Yves Congar. Han är född i Liverpool, England, men har bott i Sverige i 34 år.

Mer information kommer här på websidan närmare inpå sändningen.