Att förstå Gud - Anders Axelsson

6:21 min
Anders Axelsson, sjukhuspastor vid Sjukhuskyrkan Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Förr var det så viktigt för mig att förstå Gud. När jag läste teologi och vi studerade Romarbrevet i Bibeln blev jag så lycklig att jag äntligen förstod. Det är ju där Paulus försöker förklara hela kristendomen. Jag blev otroligt glad. Jag förstod!

Då var Anders Axelsson 30 år. Nu vid 64 års ålder har det blivit på ett annat sätt.

Ju längre jag lever desto mer förstår jag att jag inte förstår. Särskilt inte Gud. Det går inte att förstå. Det är en fråga om tro. Och tron är en fråga om tillit och överlåtelse. Man blir inte kristen genom att förstå. Man blir kristen genom att överlämna sig i Guds händer. Man måste börja där.

Text

Johannesevangeliet 13:7
1 Korintierbrevet 13:12
Psalm 732:1

Musik

Cafe Africa med Hans Zimmer
Konsert För Klarinett och orkester i a-dur av Wolfgang Amadeus Mozart med English Chamber Orchestra