Bakom kulisserna under påvebesöket

44 min
Hör Alexandra Sandels unika reportage inifrån mediecirkusen kring påvens besök. Vi berättar om den historiska gudstjänsten i Lund och hur de fina orden nu ska bli till handling.

 

Historiskt möte mellan lutheraner och katoliker – men vad hände egentligen i Lund och Malmö?  

Glädjen och entusiasmen var stor efter måndagens ekumeniska gudstjänst i Lund och mötet i Malmö. Där väcktes också frågan om hur de båda kyrkorna ska möta de människor som lever som flyktingar idag. Tithi Hahn har intervjuat Lutherska världsförbundets Munib Younan och Antoine Audo, biskop i Aleppo i Syrien.

 

"Together in hope" – men vad händer nu?

Together in hope, tillsammans i hoppet, var parollen för mötet mellan katoliker och lutheraner i Lund och Malmö. Men var känslan och de fina orden en slutpunkt för 50 års ekumeniskt arbete, eller en startpunkt för en ny gemenskap mellan kyrkorna? Hör dominikanersyster Madeleine Fredell, biskop William Kenney, en nyckelperson i dialogen mellan lutheraner och katoliker, och Cecilia Nahnfeldt, forskningschef vid Svenska kyrkan.

 

Joannas väg till mötet med påven

Joanna Engstedt är katolik och informationsansvarig för organisationen Opus Dei. Hur ser hennes relation till påve Franciskus ut? Och vad tänker hon om påvens deltagande i minnet av reformationen? Vår reporter Cecilia Mora har träffat Joanna vid flera tillfällen före, under och efter påvens deltagande i gudstjänsterna i Lund och Malmö.