Stina med Jenny som står bredvid och vågar lyssna

90 min
"Att stå bredvid. Där har jag stått. Försökt nå in, balanserat på eggen mellan frustration och längtan att kunna hjälpa till." Stina Wollter

Söndagens gäst heter Jenny och ska vara med och berätta om hur det är att stå bredvid och finnas nära någon som har det svårt.

Jenny tycker att det absolut viktigaste man kan göra som anhörig är att lyssna. Att våga lyssna utan att döma. Att finnas där. Att inte dra sig undan bara för att man inte sitter inne med en fantastisk lösning som får problemet att vips, försvinna.

Jenny vet hur det är att vara där, på botten, oavsett skälet till att man hamnar där. Och det gör att hon inte är rädd för starka känslor eller extrema situationer. Just därför kanske, kunde hon möta en medmänniska i yttersta nöd. Tillit, förtroende, trygghet och närvaro har varit Jennys ledord. 

Detta anhörigskap har lett till en smärtsam insyn för Jenny i något som det talas mer och mer om men som troligtvis ändå gömmer enorma mörkertal; våld i nära relationer. 

Hör Stina och Jennys samtal kl 22-23 om att känna igen sig men ändå vara handlingskraftig, om gränser mellan egna och andras behov. Och om att det finns hopp, för det tycker Jenny själv att hon är ett levande bevis på.

Du som lyssnar, vem är du anhörig till? Vad möter du i ditt anhörigskap? 

Vad behöver du?
Hur lätt eller svårt är det att ens ha kontakt med dina behov där du är nu?

Vad tycker du att du har för rättigheter och skyldigheter?
Vad kan man begära eller förvänta sig av dig, tycker du? Vem har bestämt det?

Var går dina gränser för vad du mäktar med och inte?

Vad ger det dig att finnas där?
Och hur ser hoppet ut?

Ring 018 – 17 40 20 på söndag kl 22-00 för att prata med Stina per telefon efter 23. Maila när du vill på sondagsstina@sverigesradio.se och skicka med ditt telefonnummer om du vill bli uppringd!