Kulturdebatt: Hur mår normkritiken på landets museer?

34 min
P1 Kultur om museer, mångfald, kulturarv och kunskap - vad står på spel när förändringens vindar blåser - på nya och gamla arenor? Vi ägnar oss åt den pågående normkritikdebatten.

Den senaste tiden har verksamheten på landets museer och kulturarvsarbete hamnat i fokus. Ola Wong Kinakännare och skribent på Svenska Dagbladet, talar om en politisering av museernas arbete, och flera andra röster har också debatterat att normkritiken fått ta allt större utrymme.

Till studion kommer Ola Wong och Ceylan Holago som är utställnings- och programansvarig på Mångkulturellt centrum.

Vi sänder också ett reportage där bland andra Anna Källén, arkeologidocent, och Anders Högberg, som arbetar med tillämpat kulturarv, diskuterar den senaste tidens debatt.

Vår konstkritiker Mårten Arndtzén ser Etnografiskas normkritiska utställning Playground.

Programledare: Måns Hirschfeldt
Producent: Naila Saleem

Lyssna på hela torsdagens P1 Kultur med Måns Hirschfeldt här