USA och Trump

20 min
Hur påverkas vi i Sverige, när Donald Trump nu ska bli president. Och vad händer om han inför handelshinder?

Gäster är Anna Öster, chefekonom Länsförsäkringar, Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden och Mathias Ternell, handelspolitisk chef Jernkontoret, som är stålindustrins branschorganisation.