Det vidskepliga Ryssland

40 min

Tron på magi och övernaturliga fenomen genomsyrar rysk kultur. I böcker, filmer och musik finns finns referenser till folkligt skrock som ibland utgör en ryggrad i berättelserna. Filmen Nattens väktare är en av de produktioner som fått mest genomslag, och i den står det ockulta i första rummet. Irina Sandomirskaja är professor och inriktad på kulturteori och rysk kulturhistoria. I dagens program dyker Fredrik Wadström ner i vidskepligheten tillsammans med henne. Med i showen är också Per Arne Bodin. Han är författare och har granskat rysk identitet och rysk-ortodoxa traditioner. Religionsvetaren Olle Sundström berättar om nyshamanismen i Sibiren.