Hotad tryckfrihet?

35 min

Ett nytt medielandskap - en ny grundlag. Det kontroversiella arbetet att förändra grunden för vår svenska tryck- och yttrandefrihet fortsätter. Ska vissa få mer yttrandefrihet än andra? Och kommer en ny grundlag att kidnappas av censurivrare? Det är några av frågorna som ställs i ”Medierna” när tankarna på att avskaffa våra nuvarande tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar debatteras. I närmast total medieskugga pågår en utredning om att förändra våra grundlagar för tryck- och yttrandefrihet. Kanske till och med att avskaffa de nuvarande grundlagarna - Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) - och ersätta dem med en ny, teknikoberoende, grundlag. Frågan om ett avskaffande av nuvarande grundlagar utreddes nyligen och det så kallade ”debattbetänkandet” (SOU 2006:96) möttes av hård kritik från många publicister. Men arbetet har fortsatt även under den nuvarande regeringen. En parlamentarisk kommitté under ledning av justitiekansler Göran Lambertz arbetar sedan en tid tillbaka med att se över tryck- och yttrandefrihetsgrundlagarna, och ska så småningom komma fram till vilka förändringar man anser nödvändiga, bland annat som anpassning till det nya medielandskapet och EU. Internet har rubbat balansen mellan tryck- och yttrandefrihet å ena sidan, och skyddet för den enskildes privatliv å den andra, det är ett skäl som regeringen anger i direktiven. I ”Medierna” får ni höra ett hett möte mellan justitiekansler Göran Lambertz - som förespråkar en ny grundlag - och några av hans kritiker. Anders R Olsson, journalist, författare och expert på tryck- och yttrandefrihet, som anser att meddelarskyddet, censurförbudet och rättssäkerheten står på spel. Och Susanne Wigortz Yngvesson, lektor i etik vid Teologiska högskolan i Stockholm, som är orolig för att yttrandefriheten ska hamna i händerna på censurivrare.