Vad krävs för att nå demokrati i Afrika?

40 min

- Afrikas åldrade presidenter måste bort! De gamla kolonialmakterna måste bort! Musik kan förändra politiken, och skapa medvetenhet hos folket. Vi behöver en revolution. Det säger Didier Awadi, hiphopmusiker från Senegal. Har han rätt? Behöver Afrika "en andra befrielse"? Vílka är grundproblemen för en demokratisk utveckling? Och hur ska EU och Västvärlden förhålla sig? - Bono hjälper inte Afrika, säger Didier Awadi. Så var börjar förändringen? I studio 7 möts Mekonnen Tesfahuney, universitetslektor i kulturgeografi vid Karlstads Universitet, författaren och journalisten Anders Ehnmark, och Bengt Nilsson, filmare och frilansjournalist.