Hur ska vi bo? Del 4: Att leva på järnvägen

8:42 min
Vad har Norrköping, Strängnäs och Sundbyberg gemensamt? Jo, idag strävar dessa tre städer att leva på järnvägen. Men i olika avseenden, menar P1 Kulturs reporter Karsten Thurfjell.

Norrköping hör till dom städer som, trots den sedvanliga rivningsvågen som drabbade dom flesta städer på 1960-talet, ändå har lyckats bevara något av sin 1800-talsprägel. Inte minst genom den kvadratiska innerstaden, avgränsad av promenaderna, med sina dubbla lindalléer.

Med promenaderna som gräns och de vackert renoverade före detta textilindustrierna vid Motala Ström som kärna, har Norrköping en kvalitet som dom flesta nog kan uppfatta, och ett viktigt nav finns just vid Södra promenaden.

Det som i början av 70-talet var nya bibblan, är en hårt utnyttjad betongbyggnad som fortfarande hör till landets mest besökta stadsbibliotek.

Konstmuseet ligger bara ett stenkast därifrån, och just nu pågår utställningen ”Next: Utopia” som tar sitt avstamp i dom stora förändringar man räknar med ska komma med den planerade Ostlänken, den höghastighetsjärnväg till Stockholm som ska innebära ny dynamik för Norrköping som redan planerar för detta, bland annat med att bygga nya bostadskvarter...

Lyssna på reportaget av Karsten Thurfjell i ljudlänken ovan