Fredag 14 oktober 2016

7:32 min
Turkiska myndigheter har påverkat så att en kurdisk tv-kanal som är baserad i Sverige inte längre kan sända. Regeringen vill attFN:s regler för att skydda barn ska bli en lag i Sverige. Men myndigheten Justitieombudsmannen säger att det är svårt att göra om reglerna till en lag. Programledare: Ingrid Forsberg