VR Nyheter 20090707

4:54 min
Överlevnaden hos cancerceller efter bröstcancer kan nu kopplas till ett särskilt enzym, Src, som man redan vet har ett samband med cancer. Forskarna hoppas på att så småningom få fram ett läkemedel mot dottertumörer. Bråck på stora kroppspulsådern är livshotande om det brister. Men nu visar nya rön att överlevnaden efter operation har ökat bland svenska patienter. Den mentala spärren blir nu mindre mot att operera äldre män över 80 år."