Här bevaras hundra år gamla foster på burk

20 min
I en källare i Lund finns en världsunik samling av gamla konserverade foster. Men vad gör man när samlingen har tappat sitt vetenskapliga värde? Och var kommer alla fostren från?

Precis som med skeletten i gymnasieskolorna som Vetandets värld berättade om i går, väcks etiska frågor. Hur ska vi hantera helt anonyma kvarlevor som samlats in på ett sätt som idag skulle vara både olagligt och oetiskt.

Vi besöker Tornbladinstitutet i Lund som grundades 1934 och som inhyser en världsunik samling av foster. Här finns mängder av arter, inklusive hundratals människofoster.

Bengt Källén, professor emeritus vid Lunds universitet, har jobbat här sedan 1948. Och 22 år efter pensionsdagen har han stoppat alla försök att slänga samlingarna.

I programmet medverkar även Thomas Söderqvist, professor emeritus i medicinsk historia Köpenhamns universitet.

Vad tycker du som lyssnar om att anonyma mänskliga kvarlevor bevaras? Hur ska de hanteras på ett etisk försvarbart sätt? Berätta för oss på vet@sverigesradio.se