GMV 20090628 del två

55 min
Programledare Therese Larsson. Rep om hur viktigt det är med ett välskött EUordförandeskap, radiorevy, Lars Palmgren om Argentina, Intervju med professor John Hagan om att räkna offer i Darfur, Reportage från tyska Autobahn, kåseri Ludvig Rasmusson. Producent Katarina Helmerson.