Klartext 2009-06-26

10 min
Klartext handlar i dag om att den kände musikern Michael Jackson är död. Han blev 50 år gammal. Barn som bor på särskilda statliga hem, ska få det bättre. De ska inte längre kunna bli inlåsta av personalen på ett olagligt sätt. Det lovar den myndighet som har ansvar för hemmen. Vi berättar fler nyheter i programmet.