VR Vetandets värld 20090626

20 min
Idag finns bara en spillra ängsmark kvar och mängder av växter och djur hänger på fallrepet. Ängsmark som bonden och betesdjuren under flera tusen år har format. I Rumänien finns det gamla landskapet kvar.