Dit du går, går också jag – Erik Andersson

4:08 min
Prästen Erik Andersson läser Bibeln utifrån ett hbtq-perspektiv.

Endast döden kan skilja älskande åt, står det i Rut, första kapitlet.

Att få älska och att bli älskad är vi nog många som skulle säga borde tillhöra de grundläggande rättigheterna som människa.
En tanke som är självklar för de flesta av oss och som för några är helt otänkbar.

Text

Rut kapitel 1 vers 14-19

Musik

Dina händer, Sofia Karlsson
Alltid dig nära, Sofia Karlsson