Barnhemsbarnen förr - del 3

30 min
Reporter Sofia Klemming Nordenskiöld

Wigdis Ross Larsson bodde på barnhem från hon var två år till hon var sexton. Barnhemmet drevs av en man som var pedofil och hela hennes barndom är präglad av övergreppen, misshandeln och misären som rådde på barnhemmet.

 - Min bästa tid i livet var när jag var 17 år och levde som kriminell heroinist med min pappa i Oslo, säger Wigdis Ross Larsson.

Det säger en del om hur hon hade det innan. I Norge har tusentals barn som sattes på barnhem blivit utsatta för övergrepp och misshandel medan de varit i samhällets vård, under åren 1945 till 1980.

Historierna från barnhemmen blev kända för allmänheten första gången runt 1999-2000 då flera före detta barnhemsbarn i Bergen berättade i media vad de varit med om. Skandalen växte och allt fler före detta barnhemsbarn gav sig till känna. I Norge har myndigheterna tillsatt utredningar och bett om ursäkt både på kommunal och statlig nivå. Barnhemsbarnen kan också söka ekonomisk kompensation för det de varit utsatta för.

Vad har upprättelsen betytt för de enskilda människorna? Hur mår de före detta barnhemsbarnen idag? Är det möjligt att någonsin lägga en sådan uppväxt bakom sig? Kan man sätta pris på en barndom?

www.propp.no - Prosjekt Oppreisning