Bengt Gustafsson - mörk materia

4:10 min
– Har människans samhälle kunna överleva och utvecklas på grund av hennes ljusa, och mörka, sidor?

Bengt Gustafsson är astronomiprofessor från Uppsala universitet och har en liten småplanet uppkallad efter sig. Han har engagerat sig i mycket annat – i utvecklingsfrågor, miljöfrågor och världsbildsfrågor, men har, barnslig som han är, inte förmått överge sina stjärnor.