Jantelagen

31 min
Med Carolina af Ugglas, artist, Ulrika Kärnborg, författare och redaktör på Dagens Nyheter och Per Mattsson, skådespelare som samtalar med Olle Carlsson om hur bra man får vara. Då vi ringde Caroline af Ugglas ville hon absolut prata om jantelagen. Ett fokus i hennes liv, att motverka förminskandet av vår egen kraft och istället få människor att våga hoppas, satsa och tro på sig själva. Varför gör vi det så sällan, är stolta över vilka vi är, vad just vi, du och jag, kan? Per Mattsson berättar om småsinthet i Västerås och föräldrars frånvaro. Ulrika Kärnborg om nu och då, att uppfostra egna barn och minnas jantelagen på 70-talet - att något har hänt, men är förändringen av inställningen till jantelagen av godo?