… Eva Brunne

31 min
Hon blir världens första lesbiska biskop när hon tillträder sin post i Stockholms stift i höst, men innan Eva Brunne kan förlika sig med sin nya titel, måste ett överklagande som ligger på valproceduren i biskopsvalet utredas, och det kommer inte att vara klart förrän i augusti. Brunne själv tror att hon kan bli en symbol för att påvisa att man även i kyrkan får lov att vara precis den man är. Hon vill leda kyrkan framåt, och det verkar hon vilja göra med besked, som den trygga skånska hon är. Kvinnan hon älskar och lever med är också präst, och de båda träffades på jobbet som så många andra, där av drar hon slutsatsen att man kan flirta även i kyrkan.