Tack och hej!

44 min
Vi drar oss tillbaka för sommaren. Tack alla ni som har lyssnat under våren! Vi har betat av en del av de riktigt stora kulturdebatterna: Liza Marklund, IPRED, Konstfack, The Pirate Bay och så vidare. Men vi har också avhandlat en del av våra alldeles egna ämnen: självhjälpslitteraturens omvandling från expert- till amatörsyssla, det nya Mellanförskapet och den svenska vitheten, konsten som sysslar med krig, den populärkulturella bilden av Indien, de svenska museichefernas utmaningar, litteraturvetenskapens vacklande självförtroende, Malmös spontankultur. Vi hann också med att göra ett moralfilosofiskt bokslut över kulturvåren. Nu lämnar vi våren bakom oss och kavlar upp ärmarna för nya tag. Men lyssna gärna på som sänder 18.15 måndag - fredag hela sommaren och på som sänder 7.46, 8.40 och 18.03. Glad sommar! Önskar Kim, Nina och Emelie.