Ordets kraft – Madeleine Fredell

7:05 min
Dominikansystern Madeleine Fredell fokuserar i veckans andakter på betydelsen av adventstiden.

Precis som Gud skiljde ljus från mörker ska även vi människor använda oss av språket för att skapa nytt.

I varje stund ska vi genom ordet, det vill säga i dialog, dialog betyder just ’genom ordet’, skilja ut något från det dunkla och förvirrade och skapa mening…

Text

Johannes 1:1-5

Musik

”Den signade dag” – Adolf Fredriks Bachkör
”Brautlied” – Michaela Melián