Kulturnytt torsdag 20090611

14 min
I Kulturnytt torsdag: Inför valet i Iran intervjuas den amerikansk-iranske journalisten Homan Madj om läget i Iran dagen innan presidentvalet - Göran Sommardal om Carl Johan Malmbergs nya essäsamling M - Gunnar Bolin om varumärket IKEA:s värde på auktionshus och andra andrahandsmarknader - Lars Hermansson om Roberto Savianos nya bok "La bellezza e l´inferno" som går att läsa på författarens hemsida