Visheten – Madeleine Fredell

6:30 min
Dominikansystern Madeleine Fredell fokuserar i veckans andakter på betydelsen av adventstiden.

Dominikansystern Madeleine Fredell berättar i dagens andakt om visheten som fanns vid Guds sida från begynnelsen och som manar oss till handling.

Barmhärtighet är ingen mjukvara i bibeln, den är förknippad med vishetens vrede över orättvisor, maktmissbruk och våld och den leder omedelbart till handling.

Text

Ordspråksboken 8:22-23 och 30b-31

Musik

”What’s going on” – Marvin Gaye
”Brautlied” – Michaela Melián