Storföretagens betydelse för forskning

20 min
Ekonomiekot lördag handlar om forskning och utveckling, och vilken roll det spelar att ha storföretag som ligger långt fram i utvecklingen.

Gäster är Hans Lööf, professor i nationalekonomi vid KTH. Inriktning bland annat innovation och tillväxt.

Bronwyn Hall, professor emerita vid Berkley, USA. Hon har bland annat forskat om forskning och utveckling, och innovation. 

Pierre Mohnen är professor vid Universitetet i Maastricht, och har bland annat forskat om produktivitetsutveckling och forskning och utveckling.