Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) om vårdköer och knark

57 min
Sjukvården är en av de politiska frågor som rankas som allra viktigast. Men väntetiderna blir längre och allt fler är missnöjda med vården. Vad gör regeringen?

Vården dras med stora problem: många får vänta länge på vård och dessutom skiljer det sig kraftigt över landet. Bristen på personal skapar växande problem - som på barnintensivavdelningarna där svårt sjuka barn vid upprepade tillfällen har skickats utomlands för vård eftersom alla platser i Sverige varit fullbelagda. Hur ska regeringen korta vårdköerna som drabbar allvarligt sjuka hårt?

- Det här är ett problem som vi måste sätta in stora insatser för att komma åt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström i Ekots lördagsintervju.

När utvecklingen med längre vårdköer kunde vara bruten kunde Gabriel Wikström inte säga, kanske först efter valet 2018.

En del av intervjun handlar om regeringens narkotikapolitik. Folkhälsoministern berättar om lagändringar som gör det lättare för landsting att arbeta med sprututbyte. Han säger också i intervjun att han själv aldrig testat narkotika.

- Men jag har varit i närheten av narkotika. Jag bodde en tid i Barcelona och pluggade spanska som ung. Där låg ofta haschröken tät på dansställena.

 Du har aldrig varit nyfiken på att pröva?

- Jag har aldrig varit nyfiken, jag vet inte varför, jag har nog tyckt att det varit dumt helt enkelt, säger folkhälsominister Gabriel Wikström

Lördagsintervjuns fördjupning handlar om opinionsundersökningar. Tidigare i veckan kom den stora partisympatiundersökningen från SCB. Vi tar reda på hur opinionsundersökningar påverkar hur väljarna röstar, i Sverige och i andra länder. Samtal med vår inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach och statsvetaren Annika Fredén, Göteborgs universitet.