VR Vetandets värld 20090610

19 min
Hur Darwins psykologiska iakttagelser och evolutionsläran påverkar dagens psykologi och om hans glömda verk: Expression of Emotions in Man and Animals.