… Riksbankschefen Stefan Ingves

27 min
Det är han som tillsammans med Riksbankens övriga direktion, avgör hur mycket svenska hushåll ska betala för sina lån, och kanske är han som mest aktuell just nu med tanke på den finansiella kris som råder. Genom att söka hans namn på google får man 166 000 träffar. Chefen för Sveriges Riksbank är född och uppvuxen i Finland, men flyttade hit till Sverige under 1970-talet. Efter att ha studerat på Handelshögskolan och doktorerat i nationalekonomi, blev Stefan Ingves bankdirektör på Handelsbanken och senare började han på Finansdepartementet. I samband med bankkrisen 1993 fick han uppdraget att leda Bankstödsnämnden och rädda landets banker och så mycket av statens och skattebetalarnas pengar som möjligt. Efter drygt ett år i spetsen för denna ”bankakut” fick Ingves efterträda Claes Norgren som vice riksbankschef och var sedan i flera år hög chef på internationella valutafonden, IMF, tills han 2006 efterträdde Lars Heikensten som ledare för riksbanken, ett hedersuppdrag enligt honom själv. Ingves är även medlem i Europeiska Centralbankens generalförsamling och sitter i styrelsen för Bank for International Settlements i Basel (BIS).