Nordiskt svek och förbrödring: Ekots Jens Möller, Norgekorrespondent

Här finns inget ljud
Utrikeskrönika den 4 november 2016. Göteborg.

Göteborg fredag

Att jag lever i Norden har jag verkligen blivit påmind om denna vecka. Jag har bevakat Nordiska Rådets årliga session i Köpenhamn, jag har kryssat mellan en uppsjö Norden-frågor, allt från kanske utopiska idéer om att införa nordiskt medborgarskap till säkerhetspolitiska utmaningar runt Östersjön. Alla jag pratar med, politiker och andra, poängterar värdet av det nordiska samarbetet. Ju mer osäker omvärlden känns, säger man, desto mer värd är sammanhållningen i Norden.

Men det gnisslar emellanåt i förhållandet mellan våra påstådda broderfolk. För ett år sedan var det ilska och irritation som dominerade, kopplat till flyktingvågen och kontroller vid de tidigare så öppna nordiska gränserna. Inte minst svenska och danska regeringen hamnade på kollissionskurs, och en Nordenvän jag pratade med härom dan sa att då, för ett år sen, kändes det ganska uppgivet vad gällde den nordiska sammanhållningen.

Och ibland kan även historiens vingslag skugga känslan av nordisk förbrödring. Jag har just läst den purfärska norska boken Det svenske sviket. Där visar författaren Eirik Veum på delvis nya aspekter av det han ser som Sveriges svek mot Norge under andra världskriget. Vi har dels de berömda tyska trupptransporterna till och från Norge på svensk järnväg, men i den här boken kommer det även fram tidigare okända fakta om hur norska motståndsmän nekades skydd i Sverige. Hundratals av dem tvingades tillbaka till Norge, rakt i famnen på Gestapo, och enligt författaren resulterade det ofta i tortyr och avrättningar.

Många norrmän, inklusive den dåvarande statsministern, kom att hata Sverige för undfallenheten mot nazi-Tyskland.

Fast efter kriget tonades motsättningarna ner. I stället var det nordisk förbrödring som gällde, närmandena ledde bland annat till den nordiska passunionen på 50-talet.

Idag har vi återigen ett försämrat säkerhetsläge, inte minst i Norden, med militära styrkedemonstrationer från både Ryssland och Nato. Vissa drar paralleller till eskaleringen före andra världskriget, och nu är nordiskt samarbete än viktigare för att verka för de-eskalering, sa utrikesminister Margot Wallström när jag träffade henne i veckan.

Fast hur väl håller det den här gången? Finns det risk för en ny nordisk svek-debatt om, Gud förbjude, läget skulle urarta?