Att leva närvarande – Susanne Dahl

6:01 min
Susanne Dahl, studentpräst vid Umeå universitet. Veckans morgonandakter har "flykt" som tema.

I sin andakt om flykt pratar Susanne Dahl om impulsen att blunda när livet utmanar och att våga leva närvarande i en osäker värld.

Människor på flykt utmanar mig att inte fly.
Utmanar mig att bli lite mera människa.

Text

Jesaja 41:10

Musik

Six etudes for piano – q=108, Bruce Brubaker
Med hjärtats tillit, Tomas Boström, Claes Nilsson