Nyheter från Vetenskapsradion

4:59 min
Våra förfäder åt en varierad kost och planerade mathållningen i takt med årstiderna redan för 800 000 år sen. Det visar en studie på lämningar efter förmänniskan "homo erectus" i dagens Israel. hur svansen egentligen uppstod hos djuren, debatteras fortfarande bland forskare. En ny studie på fiskfossil tyder däremot på att svansen kommer från den övre delen delen av urfiskarnas stjärtfenor.