Singapore: Forskningstopp med munkavle

20 min
Singapore har etablerat sig som ett av världens mest framgångsrika forskningsländer. Ulrika Björkstén tar reda på vad som ligger bakom framgången för ett land med starkt begränsad yttrandefrihet.

Förolämpar man landet och dess regering ligger man kanske inte så bra till. Det konstaterar den svenska forskaren Bo Liedberg, professor i materialvetenskap verksam vi det framgångsrika Nanyang Technological University i Singapore. Man får acceptera att man är gäst i ett land med en annan kultur och ett annat sätt att leda sitt land, menar han.

Inte heller Bertil Andersson, som är rektor för samma universitet, beskriver den begränsade yttrandefriheten som ett problem.

Det gör däremot Jolovan Wham och Chong Kai Xiong, som är aktiva i Singapores människorättsrörelse.