Kulturnytt: Illegal handel i krigsområden och legal Picassohandel i Uppsala.

Här finns inget ljud
Dessutom om litteraturprojekt på Mariefredsanstalten.