Vart ska jag fly för din blick - Lars Segerstedt

7:05 min
Lars Segerstedt, sjukhuspräst vid Sjukhuskyrkan på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Veckans morgonandakter har "flykt" som tema.

- För många år sedan stod jag på en av de natursköna strandplatserna vid Norrlandskusten. Jag skulle hålla en kort betraktelse vid lägerelden. Jag läste ur psaltarpsalmen 139, berättar Lars Segerstedt.

Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand

Det slog mig då att det som för mig kändes som tillflykt kunde av andra upplevas som något hotfullt, något att fly från.

Text

Psaltaren 139:1-12

Musik

Din klara sol går åter upp med Anders Widmark
Nattens mörker en lovsång från Taizé