Klartext 2009-05-19

10 min
Klartext handlar i dag om att en del företag tjänar på att det är ekonomisk kris. Det är så kallade jobbcoach-företag, som ska hjälpa arbetslösa. Men en del arbetslösa får dålig hjälp av coacherna. Det är mycket svårt för många familjer, som lever i flyktingläger i landet Pakistan. Vi berättar fler nyheter i programmet.