Straff byts ut mot vägledning - Dominans mot kärlek

26 min
Vi har fått uppleva en epok där auktoritära krafter fått genomslag i hundvärlden som nu byts ut mot vägledning och dominans mot kärlek, menar Anders Hallgren.

Vår Bästa Vän samtalar med Anders Hallgren, världens första hundpsykolog, framför publik på Stockholm Hundmässa om hur Hundsverige närmar sig slutet på dominansepoken, som orsakat en olycklig inverkan i vårt förhållande till hundar, och kommer in i kunskapsepoken där straff byts ut mot vägledning och dominans mot kärlek.

- Någonstans måste man stanna upp och utvärdera sina metoder, säger Anders Hallgren som menar att TV-serier om hundträning som har det auktoritära synsättet har fått stor spridning bland hundägare som av ren okunnighet okritiskt har tagit till sig detta.