PP3

16 min
JT LeRoy beskrivs ofta som världens största litterära bluff. Hör författaren Laura Alberts egna ord om händelsen och hur livet efter har varit.